חיפוש :

חדש: ביטוח ביטול טיסה.

ביטוח ביטול טיסה הינו ביטוח חדש בשוק הישראלי, של חברת הפניקס, המאפשר לכל מי שמזמין נסיעה לחו"ל לבטח את הוצאותיו על הטיסה ועל שירותי תיירות נוספים שהזמין,  למקרה בו יאלץ לבטל את הנסיעה.

כאשר רוכשים פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל רגיל הוא כולל בתוכו גם ביטוח ביטול נסיעה. על רוב שירותי התיירות וכרטיסי הטיסה חלים, לעיתים, דמי ביטול גבוהים והתשלום בעבורם נעשה בעת רכישתם באתרי האינטרנט או אצל סוכני הנסיעות. סוכני הנסיעות מציעים ללקוחותיהם כיסויים שונים,  שאמורים לתת כיסוי למקרה של ביטולים. אבל ייתכן שעל הנוסע תיפול האחריות לטפל בהחזרים מול הגורם המבטח.

ביטוחי נסיעות נועדו בעיקר לבטח בפני מקרים ביטוחיים שעשויים לקרות בזמן הנסיעה בחו"ל, בתחום הבריאות, או המטען. חלק מביטוחי הנסיעות כוללים גם מרכיב של כיסוי לביטול נסיעה אבל כיסויים אלו הינם מוגבלים מאוד מכיוון שהם בדרך כלל תקפים רק לביטולים שבועיים לפני הנסיעה ומחייבים סיבות מחמירות לטובת הביטול, כמו מחלה חמורה או אשפוז.

ביטוח ביטול טיסה

ביטוח ביטול טיסה החדש מאפשר לבטל את הנסיעה מרגע שהוזמנה הנסיעה (לא רק בשבועיים האחרונים) וגם מכל סיבה שהלקוח רוצה (ללא רשימה של סיבות). ביטוח ביטול טיסה נועד לבטח מרגע שמזמינים את הנסיעה ועד 12 שעות לפני מועד היציאה לחו"ל ולעומתו ביטוח נסיעות אפקטיבי בעיקר מהרגע שיוצאים לחו"ל.

בביטוח ביטול טיסה, אין כוכביות, אין שורות קטנות ואין צורך בתירוצים. ביטול הטיסה יכול להיות מכל סיבה ואין צורך לחשוש אם הוא מתאים לסעיפים הכתובים, או לא. הביטול יכול להתבצע על ידי הלקוח מכל סיבה שהיא.

את ביטוח ביטול טיסה ניתן לרכוש עד 7 ימים לאחר הזמנת כרטיס הטיסה/חבילת הנופש הנדרש לביטול ובזמן רכישת הביטוח, ניתן להוסיף סכום כספי נוסף הנדרש לביטוח והמיועד לכיסוי של שירותים נוספים שהוזמנו, או צפויים להיות מוזמנים ע"י המבוטח. כמו כן, ניתן לבטח בפוליסה עד 12 אנשים. הסכום המקסימאלי הניתן לביטוח בפוליסת ביטוח ביטול טיסה הינו 20,000 דולר.

חייבים לזכור שאם הוזמנה חבילת תיור הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק כדורגל וכל החבילה בוטחה, אי אפשר לבטל את המלון, או את משחק הכדורגל ולקבל החזר כספי. הסיבה: המוטיב המרכזי להפעלת הביטוח הוא ביטול הטיסה, ולכן אם בוטלה הטיסה, ניתן לקבל החזר כספי עבור כל השירותים הנלווים. אבל, אם לא בוטלה הטיסה, לא ניתן לבטל רק את השירותים הנלווים ולקבל החזר עבורם.

ההחזרים

במקרה של תביעה, סכום ההחזר ללקוח נקבע על 80% מהעלות ללקוח בפועל (לאחר הביטול) של השירותים שבוטחו במסגרת הפוליסה שלו ועד 80% מסכום הביטוח כפי שבוטח בפוליסה.

דוגמא א' - אם למבטח ביטוח עבור כרטיס טיסה בסכום 700 דולר ולאחר ביטול הכרטיס, הוא קיבל החזר מחברת התעופה בשווי 200 דולר, אזי במקרה זה הוא יקבל  מהביטוח החזר של 400 דולר, השווים ל-80% מ-500 דולר, העלות בפועל לאחר הביטול.

דוגמא ב' - אם המבטח ביטוח עבור כרטיס טיסה בסכום 700 דולר ולאחר ביטול הכרטיס, הוא חויב ע"י סוכן התיירות על עוד 100 דולר, אזי במקרה זה הוא יקבל  מהביטוח ההחזר של 560 דולר, השווים ל-80% מ-700 דולר, הסכום המבוטח.

ביטול פוליסה

ניתן לבטל את הפוליסה לאחר רכישתה על ידי הודעה בכתב לסוכנות Trip Guaranty . חישוב דמי הביטוח המגיעים למבוטח אשר ביטל את הפוליסה שלו, יחושבו על פי דמי הביטוח כפול מספר הימים ממועד ביטול הפוליסה עד תום תקופת הביטוח, מחולק במספר הימים הכולל של כל תקופת הביטוח. מסכום ההחזר היחסי של דמי הביטוח ינוכו עלויות המבטח בשיעור של 20% מדמי הביטוח בגין תקופת הביטוח.

הנסיבות לביטול נסיעה כדי לקבל החזר כספי

בביטוח ביטול טיסה ניתן לבטל טיסה, או חבילת נופש, מכל סיבה שהיא ביוזמת המבוטח ולקבל החזר הוצאות על פי פוליסת הביטוח. חברת הפניקס מקבלת כל סיבה שבגינה נאלצים לבטל את הנסיעה - אפילו אם פשוט לא בא לנסוע. גמישות זו, מאפשרת למבוטח לתכנן ולהזמין את החופשה בביטחון מלא ושקט נפשי  לכל מצב שיקרה בעתיד. אם הביטול אינו ביוזמת הלקוח, אלא ביוזמת חברת התעופה, או ספק התיירות, מקרים אלו אינם מכוסים.

האם ניתן לבטל טיסת המשך בלבד, או שירותי תיירות נוספים בלבד, ולתבוע את הפוליסה?

על מנת לתבוע ביטוח ביטול טיסה, המבוטח נדרש קודם כל לבטל את טיסת היציאה מהארץ. בביטוח ביטול טיסה, כרטיס הטיסה ליציאה מהארץ הוא המוצר הראשי המבוטח במסגרת פוליסת הביטוח. כלומר, לא ניתן רק לבטל טיסת המשך או לבטל שירותי תיירות נוספים מבלי לבטל את טיסת היציאה מישראל ולקבל החזר כספי עפ"י פוליסת ביטוח ביטול טיסה. החזר על ביטול שירותי תיירות נוספים שהוזמנו ובוטחו במסגרת פוליסת ביטוח ביטול טיסה, מחייב ביטול של טיסת היציאה מישראל.

מה לעשות על מנת לבטל את הנסיעה ולקבל החזר הוצאות?

אם בטלת את נסיעתך והינך מעוניין להפעיל את פוליסת ביטוח ביטול טיסה ולקבל החזר כספי, להלן מה שעליך לעשות :

1. לבטל את הטיסה וכל שירות תיירות נוסף שהזמנת מול ספקי התיירות שלך (חברות תעופה, סוכני תיירות, מלונות וכו').

2. לקבל אישור ביטול הכולל את מועד הודעת הביטול (תאריך ושעה) וגובה החיוב / הזיכוי לאחר ביטול השירות.

3. לשלוח לסוכנות Trip Guaranty טופס פתיחת תביעה, ממולא ע"י המבוטח יחד עם מסמכים נוספים הנדרשים לטובת אסמכתא לביטולים של השירותים הנדרשים להחזר הוצאות.

מהי ההשתתפות העצמית בזמן הפעלת הביטוח?

במסגרת פוליסת ביטוח ביטול טיסה, המבוטח מקבל החזר של 80% מההוצאות בפועל (לאחר הביטול) של השירותים שבוטחו בפוליסה. כלומר, ההשתתפות העצמית עומדת על 20% מסכום ההחזר ללקוח.

האם המבוטח זכאי להחזר כספי כאשר חברת התעופה מבטלת טיסה, מכל סיבה שהיא?

הביטוח תקף לגבי כל סיבת ביטול שהינה ביוזמת המבוטח בלבד ואינו תקף במצב בו יוזמת הביטול הינה מחברת התעופה או ספק התיירות. במקרים בהם חברת תעופה מבטלת את הטיסה או ספק תיירות מבטל את ההזמנה, אנו מאמינים שגורמים אלו צריכים לקחת את האחריות המלאה להחזר הכספי ללקוח.

אילו טפסים צריך להגיש על מנת להגיש תביעה?

יש להגיש טופס תביעה בגין ביטול נסיעה ומסמכים נלווים כאסמכתא להזמנת השירות מספק התיירות/חברת התעופה. אסמכתא לביטול השירות מספק התיירות/חברת התעופה לרבות ציון מועד הביטול כולל תאריך ושעה. אסמכתא לתשלום ודמי הביטול ששולמו לספק התיירות/חברת התעופה.

מי מפקח על פוליסת ביטוח ביטול טיסה?

הפוליסה כפופה לחוק ולדין הישראלי ונמצאת בפיקוח משרד האוצר, אגף שוק ההון, משרד המפקח על הביטוח בישראל. במקרה היוצא מן הכלל של מחלוקת משפטית בין המבוטח לחברת הביטוח, יתנהל הדיון במסגרת מערכת המשפט הישראלית.

מי החברה המבטחת?

החברה המבטחת היא הפניקס חברה לביטוח, מקבוצות הביטוח המובילות בישראל. הארגון משרת את מרבית החברות המובילות במשק הישראל.

 פורסם  באתר http://www.ias.co.il  
 

טואול - בניית אתרים באינטרנט